Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema.

 

Basisbarema

 Categorie   I 

 Categorie   I A 

 Categorie   II 

 Categorie   II A 

 Categorie   III 

 Categorie   IV 

 Gemiddeld   loon 

14,590

15,314

15,552

16,328

16,540

17,557

15,98017

Wijzigingen ten opzichte van de vorige lonen:

 

 Categorie   I 

 Categorie   I A 

 Categorie   II 

 Categorie   II A 

 Categorie   III 

 Categorie   IV 

 Gemiddeld   loon 

 

 Index 

+ 0,017

+ 0,018

+ 0,018

+ 0,019

+ 0,019

+ 0,021

+ 0,01867

Toepassingsmodaliteiten in verband met de uitbetaling van de lonen:

-      De werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.

-      Wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.

 

Loonbijslagen

 Categorieën

  Toepasselijk van 01/10/2019 t.e.m. 31/12/2019 

Basisuurloon

Toeslag

Totaal

 Meestergast   (categorie IV + loonbijslag)

17,557

+ 3,511

21,068

 Ploegbaas A   (categorie III + loonbijslag)

16,540

+ 1,654

18,194

 Ploegbaas B   (categorie IV + loonbijslag)

17,557

+ 1,756

19,313

 Toeslag cao van 10/05/1990 (Petrochemie)  

Wijziging per 1/10/2019

Nieuw bedrag

+ 0,000

0,629

 

Vergoedingen voor kost en huisvesting

Bedragen te betalen door de werkgevers die niet zelf huisvesting en kost verschaffen aan de arbeiders die op een plaats zijn tewerkgesteld die zo ver van hun woonplaats verwijderd is dat zij niet dagelijks naar huis terug kunnen keren.

 Aard van de vergoeding 

 Bedragen der vergoedingen

 Van 01/01/2019

t/m 31/03/2019

 Van 01/04/2019 

 t/m 30/06/2019 

 Van 01/07/2019 

 t/m 30/09/2019 

 Van 01/10/2019 

 t/m 31/12/2019 

 Huisvesting

 Kost

13,01

27,46

13,09

27,66

13,13

27,76

13,15

27,81

 Totaal

40,47

40,75

40,89

40,96

 

Het bouwleerlingwezen

Door de 6e staatshervorming is de bevoegdheid voor het industrieel leerlingwezen overgedragen aan de Gemeenschappen. De wijzigingen die de verschillende Gemeenschappen intussen hebben aangebracht aan stelsels van alternerend leren en werken, hebben tot gevolg dat er geen nieuwe industriële leerovereenkomsten meer kunnen afgesloten worden. Voor de lopende overeenkomsten blijft het onderstaand barema wel nog van toepassing.

Bedrag vergoedingen:

 Leeftijd

 Vergoeding 1e maand 

 Vergoeding volgende maanden 

 15 jaar

340,10

510,10

 16 jaar

371,90

557,90

 17 jaar

403,80

605,70

 18 jaar

435,70

653,50

 19 jaar

467,60

701,30

 20 jaar

499,40

749,10

 21 jaar en +

531,30

797,00

 

Barema voor arbeiders onderworpen aan de deeltijdse leerplicht

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeider onderworpen aan de deeltijdse leerplicht als volgt vastgelegd:

 

 €

 15 jaar

 7,879

 15 jaar en 6 maanden 

 8,608

 16 jaar

 9,338

 16 jaar en 6 maanden 

 10,797 

 17 jaar

 12,256

 17 jaar en 6 maanden

 13,715

 18 jaar

 14,590

 

Studentenarbeid: loon

Het minimum uurloon voor studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor studenten, bedoeld bij titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, is als volgt vastgesteld, ongeacht de periode van tewerkstelling:

- 9,509 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt; 

- 10,366 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in de bouwsector.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema.

 

Basisbarema

 Categorie   I 

 Categorie   I A 

 Categorie   II 

 Categorie   II A 

 Categorie   III 

 Categorie   IV 

 Gemiddeld   loon 

14,590

15,314

15,552

16,328

16,540

17,557

15,98017

Wijzigingen ten opzichte van de vorige lonen:

 

 Categorie   I 

 Categorie   I A 

 Categorie   II 

 Categorie   II A 

 Categorie   III 

 Categorie   IV 

 Gemiddeld   loon 

 

 Index 

+ 0,017

+ 0,018

+ 0,018

+ 0,019

+ 0,019

+ 0,021

+ 0,01867

Toepassingsmodaliteiten in verband met de uitbetaling van de lonen:

-      De werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.

-      Wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.

 

Loonbijslagen

 Categorieën

  Toepasselijk van 01/10/2019 t.e.m. 31/12/2019 

Basisuurloon

Toeslag

Totaal

 Meestergast   (categorie IV + loonbijslag)

17,557

+ 3,511

21,068

 Ploegbaas A   (categorie III + loonbijslag)

16,540

+ 1,654

18,194

 Ploegbaas B   (categorie IV + loonbijslag)

17,557

+ 1,756

19,313

 Toeslag cao van 10/05/1990 (Petrochemie)  

Wijziging per 1/10/2019

Nieuw bedrag

+ 0,000

0,629

 

Vergoedingen voor kost en huisvesting

Bedragen te betalen door de werkgevers die niet zelf huisvesting en kost verschaffen aan de arbeiders die op een plaats zijn tewerkgesteld die zo ver van hun woonplaats verwijderd is dat zij niet dagelijks naar huis terug kunnen keren.

 Aard van de vergoeding 

 Bedragen der vergoedingen

 Van 01/01/2019

t/m 31/03/2019

 Van 01/04/2019 

 t/m 30/06/2019 

 Van 01/07/2019 

 t/m 30/09/2019 

 Van 01/10/2019 

 t/m 31/12/2019 

 Huisvesting

 Kost

13,01

27,46

13,09

27,66

13,13

27,76

13,15

27,81

 Totaal

40,47

40,75

40,89

40,96

 

Het bouwleerlingwezen

Door de 6e staatshervorming is de bevoegdheid voor het industrieel leerlingwezen overgedragen aan de Gemeenschappen. De wijzigingen die de verschillende Gemeenschappen intussen hebben aangebracht aan stelsels van alternerend leren en werken, hebben tot gevolg dat er geen nieuwe industriële leerovereenkomsten meer kunnen afgesloten worden. Voor de lopende overeenkomsten blijft het onderstaand barema wel nog van toepassing.

Bedrag vergoedingen:

 Leeftijd

 Vergoeding 1e maand 

 Vergoeding volgende maanden 

 15 jaar

340,10

510,10

 16 jaar

371,90

557,90

 17 jaar

403,80

605,70

 18 jaar

435,70

653,50

 19 jaar

467,60

701,30

 20 jaar

499,40

749,10

 21 jaar en +

531,30

797,00

 

Barema voor arbeiders onderworpen aan de deeltijdse leerplicht

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeider onderworpen aan de deeltijdse leerplicht als volgt vastgelegd:

 

 €

 15 jaar

 7,879

 15 jaar en 6 maanden 

 8,608

 16 jaar

 9,338

 16 jaar en 6 maanden 

 10,797 

 17 jaar

 12,256

 17 jaar en 6 maanden

 13,715

 18 jaar

 14,590

 

Studentenarbeid: loon

Het minimum uurloon voor studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor studenten, bedoeld bij titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, is als volgt vastgesteld, ongeacht de periode van tewerkstelling:

- 9,509 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt; 

- 10,366 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in de bouwsector.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...