Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

1 VAKANTIEREGELING 2017

In overleg met de sociale partners bevelen de Confederatie Bouw Antwerpen en de Confederatie Bouw Kempen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2017 aan:

a. collectieve sluiting van maandag, 10 juli 2017 tem vrijdag, 28 juli 2017 (=14 WD/5-dagenweek);

b. daar in 2017 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen die zij in overleg met de werkgever, geheel of gedeeltelijk, collectief mogen vastleggen of vrij mogen kiezen.

2 INHAALRUSTDAGEN 2017

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2017 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken(behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

- dinsdag, 3 januari 2017;
- woensdag, 4 januari 2017;
- donderdag, 5 januari 2017;
- vrijdag, 6 januari 2017;
- donderdag, 13 april 2017 (donderdag vóór Pasen);
- vrijdag, 14 april 2017 (vrijdag vóór Pasen);
- vrijdag, 26 mei 2017 (vrijdag na O.L.H.Hemelvaart);
- de eindejaarsperiode vanaf vrijdag, 22 december 2017 (inbegrepen) tot en met vrijdag, 29 december 2016 ( = 5 inhaalrustdagen)

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

3 FEESTDAGEN 2017

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2017 ziet er als volgt uit:

·            zondag, 1 januari           Nieuwjaar Verplichte   vervangingsdag voor de bouw-sector ingevolge een beslissing van het paritair   comité: maandag, 2 januari 2017.
·            maandag, 17 april Paasmaandag  
·            maandag, 1 mei Feest van de Arbeid
·            donderdag, 25 mei Hemelvaartsdag  
·            maandag, 5 juni Pinkstermaandag  
·            vrijdag, 21 juli            Nationale Feestdag  
·            dinsdag, 15 augustus            O.L.V.-Hemelvaart      
·            woensdag, 1 november       Allerheiligen     
·            zaterdag, 11 november      Wapenstilstand                   Moet vervangen worden door een werkdag. 
·            maandag, 25 december      Kerstmis                    

 

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen in het arbeidsreglement vermeld worden. 

Ingevolge een beslissing van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 3 juli 2014, gewijzigd door de beslissing van 23 oktober 2014 moet de feestdag van 1 januari 2017 die met een zondag samenvalt, verplicht worden vervangen door maandag, 2 januari 2017.

De feestdag van zaterdag, 11 november 2017 moet vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2016 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt wordt de feestdag van zaterdag, 11 november 2017 vervangen door maandag, 13 november 2017.

Vóór 15 december 2016 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdag van zondag, 1 januari 2017 en zaterdag, 11 november 2017 wordt vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2017 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:
- ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie
- ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers.

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan de Inspectie van de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangingsdagen van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan de Inspectie van de Sociale Wetten:

- voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building
Italiëlei 124 bus 56
2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/213.78.10
Fax: 03/213.78.34
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1
2800 MECHELEN
Tel.: 015/45.09.80
Fax: 015/45.09.99
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U moet uw vakantie-akkoord 2017 slechts aan de Inspectie van de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdagen voor 1 januari en 11 november dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag wordt gekozen dan 13 november. Het secretariaat heeft het Toezicht op de sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Hierbij ook de inactiviteitskalender voor de provincie Antwerpen voor 2017.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

1 VAKANTIEREGELING 2017

In overleg met de sociale partners bevelen de Confederatie Bouw Antwerpen en de Confederatie Bouw Kempen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2017 aan:

a. collectieve sluiting van maandag, 10 juli 2017 tem vrijdag, 28 juli 2017 (=14 WD/5-dagenweek);

b. daar in 2017 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen die zij in overleg met de werkgever, geheel of gedeeltelijk, collectief mogen vastleggen of vrij mogen kiezen.

2 INHAALRUSTDAGEN 2017

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2017 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken(behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

- dinsdag, 3 januari 2017;
- woensdag, 4 januari 2017;
- donderdag, 5 januari 2017;
- vrijdag, 6 januari 2017;
- donderdag, 13 april 2017 (donderdag vóór Pasen);
- vrijdag, 14 april 2017 (vrijdag vóór Pasen);
- vrijdag, 26 mei 2017 (vrijdag na O.L.H.Hemelvaart);
- de eindejaarsperiode vanaf vrijdag, 22 december 2017 (inbegrepen) tot en met vrijdag, 29 december 2016 ( = 5 inhaalrustdagen)

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

3 FEESTDAGEN 2017

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2017 ziet er als volgt uit:

·            zondag, 1 januari           Nieuwjaar Verplichte   vervangingsdag voor de bouw-sector ingevolge een beslissing van het paritair   comité: maandag, 2 januari 2017.
·            maandag, 17 april Paasmaandag  
·            maandag, 1 mei Feest van de Arbeid
·            donderdag, 25 mei Hemelvaartsdag  
·            maandag, 5 juni Pinkstermaandag  
·            vrijdag, 21 juli            Nationale Feestdag  
·            dinsdag, 15 augustus            O.L.V.-Hemelvaart      
·            woensdag, 1 november       Allerheiligen     
·            zaterdag, 11 november      Wapenstilstand                   Moet vervangen worden door een werkdag. 
·            maandag, 25 december      Kerstmis                    

 

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen in het arbeidsreglement vermeld worden. 

Ingevolge een beslissing van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 3 juli 2014, gewijzigd door de beslissing van 23 oktober 2014 moet de feestdag van 1 januari 2017 die met een zondag samenvalt, verplicht worden vervangen door maandag, 2 januari 2017.

De feestdag van zaterdag, 11 november 2017 moet vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2016 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt wordt de feestdag van zaterdag, 11 november 2017 vervangen door maandag, 13 november 2017.

Vóór 15 december 2016 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdag van zondag, 1 januari 2017 en zaterdag, 11 november 2017 wordt vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2017 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:
- ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie
- ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers.

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan de Inspectie van de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangingsdagen van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan de Inspectie van de Sociale Wetten:

- voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building
Italiëlei 124 bus 56
2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/213.78.10
Fax: 03/213.78.34
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1
2800 MECHELEN
Tel.: 015/45.09.80
Fax: 015/45.09.99
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U moet uw vakantie-akkoord 2017 slechts aan de Inspectie van de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdagen voor 1 januari en 11 november dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag wordt gekozen dan 13 november. Het secretariaat heeft het Toezicht op de sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Hierbij ook de inactiviteitskalender voor de provincie Antwerpen voor 2017.