Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

info@dienstbetoon.be
www.dienstbetoon.be
T. Van Rijswijckplaats 7 bus 1
2000 Antwerpen
Telefoon: 03 203 44 11
Fax: 03 232 63 75


Afdrukken

Bouwondernemingen sluiten vanaf vrijdag, 23 december 2016 (inbegrepen) hun deuren tot en met zondag, 8 januari 2017. Deze sluiting kadert in de arbeidsduurvermindering die in de bouwnijverheid wordt gerealiseerd via het toekennen van 12 rustdagen per jaar. Op die manier wordt de effectieve wekelijkse arbeidsduur, die nog steeds 40 uur bedraagt, op jaarbasis teruggebracht tot 38 uur.

Tijdens de 12 inhaalrustdagen (waarvan er reeds 7 in de loop van het jaar werden genomen) geldt er een principieel verbod tot tewerkstelling, zowel ten aanzien van de bouwvakarbeiders, de bedienden, leerlingen als uitzendkrachten in de bouw (behoudens de in de wet voorziene uitzonderingen).

Een uitgebreide toelichting over de specifieke reglementering die van toepassing is op de inhaalrustdagen bouw is terug te vinden via volgend artikel.