Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Op 1 oktober 2017 treedt de belangrijke hervorming van de deeltijdse arbeid, zoals voorzien in het kader van de Wet Werkbaar Wendbaar Werk, in werking.

Voor de meeste ondernemingen betekent dit minder administratie. Er moet wel voor gezorgd worden dat de arbeidsovereenkomsten van uw deeltijders met vast of met variabel werkrooster en het arbeidsreglement de nieuwe regels volgen.

Opgelet: als u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, moet u wel nieuwe bepalingen in uw arbeidsreglement opnemen tegen ten laatste eind maart 2018.

1. Deeltijdse uurroosters moeten niet meer opgenomen worden in het arbeidsreglement

Vanaf 1 oktober 2017 is het niet langer verplicht om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Dit geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

Vaste uurroosters

De vaste uurroosters moeten enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Variabele uurroosters

De variabele uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers! Voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst.

Andere wijzigingen voor de variabele uurroosters

De verplichting om twee keer het toepasselijke uurrooster aan te plakken, één keer op voorhand en één keer de dag van ingang, valt weg.

2. Bekendmaking van de uurroosters… niet meer noodzakelijk op papier!

De vraag is dan natuurlijk: hoe gaat de werknemer weten volgens welk rooster hij verwacht wordt te werken?

De werkgever zal hem hiervan schriftelijk op de hoogte moeten brengen via een gepast communicatiemiddel (e-mail, sms, brief, aanplakking in het bedrijf, intranet…) en dit binnen het kader dat vooraf opgesteld wordt. Dit kader dient wel nog opgenomen te worden in het arbeidsreglement.

De schriftelijke verwittiging van het exact rooster dient minstens 5 werkdagen op voorhand te gebeuren. Een sector-cao kan deze termijn inkorten (of verlengen) met een minimum van 1 werkdag. Deze schriftelijke verwittiging kan vanaf oktober 2017 ook elektronisch plaatsvinden.

Het kader waarbinnen de variabele roosters kunnen worden opgesteld dienen het volgende te bevatten:

- Het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden voorzien;
- de dagen van de week waarop kan worden gewerkt;
- de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur
- wanneer ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: minimum en maximum wekelijkse arbeidsduur;
- de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers op de hoogte zullen worden gebracht van hun effectief uurrooster (minstens 5 werkdagen op voorhand, in te korten tot minstens 1 werkdag op sectorniveau).

Het bericht met de roosters dient (op papier of in elektronische vorm) bewaard te worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd vanaf het moment dat het van kracht is en dit tot één jaar nadat het opgehouden is van kracht te zijn.

3. Bewaring kopie deeltijdse arbeidsovereenkomsten kan ook elektronisch

Tot 30 september 2017 was de werkgever verplicht om een afschrift van iedere deeltijdse arbeidsovereenkomst bij te houden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Dit moet op een makkelijk toegankelijke plaats zijn.

Vanaf 1 oktober 2017 kan dit ook in elektronische vorm. Ook deze maatregel vereenvoudigt de administratieve verplichtingen van de werkgever.

4. Afwijkingen bijhouden in tijdsopvolgingssysteem

Wanneer deeltijdse werknemers prestaties verrichten die afwijken van hun voorziene rooster, moest de werkgever deze afwijkingen bijhouden in een register.

Dit register kan vanaf 1 oktober 2017 vervangen worden door een systeem van tijdsopvolging.

Uit dit systeem van tijdsopvolging moet wel duidelijk blijken wie wanneer heeft gewerkt en hoelang. Per dag moet het begin en einde van de prestaties geregistreerd worden. Ook de rustpauzes moeten opgetekend worden door dit systeem. In dat geval moet de werkgever geen papieren afwijkingenregister meer bijhouden.

De werknemers zelf en de inspectiediensten moeten toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens dienen ook vijf jaar bewaard te worden.

5. Arbeidsreglement – aanpassingen voor variabele uurroosters

Enkel wanneer u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, bent u verplicht om uw arbeidsreglement aan te passen. U hebt zes maanden de tijd, te rekenen vanaf 1 oktober 2017, om het kader voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in te voeren in uw arbeidsreglement. Tegen eind maart 2018 dient u dus uw arbeidsreglement aangepast te hebben.

Wij kunnen u hiervoor een model bezorgen.

Hebt u geen deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst? Dan dient u eigenlijk niets te ondernemen. U kan van een eventuele latere wijziging van uw arbeidsreglement gebruik maken om de overbodige uurroosters te schrappen, maar hier geldt de deadline van maart 2018 dus niet.

6. Nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten met variabele uurroosters

De deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster die vanaf 1 oktober 2017 in dienst komen, moeten aangepaste arbeidsovereenkomsten krijgen.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Op 1 oktober 2017 treedt de belangrijke hervorming van de deeltijdse arbeid, zoals voorzien in het kader van de Wet Werkbaar Wendbaar Werk, in werking.

Voor de meeste ondernemingen betekent dit minder administratie. Er moet wel voor gezorgd worden dat de arbeidsovereenkomsten van uw deeltijders met vast of met variabel werkrooster en het arbeidsreglement de nieuwe regels volgen.

Opgelet: als u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, moet u wel nieuwe bepalingen in uw arbeidsreglement opnemen tegen ten laatste eind maart 2018.

1. Deeltijdse uurroosters moeten niet meer opgenomen worden in het arbeidsreglement

Vanaf 1 oktober 2017 is het niet langer verplicht om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Dit geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

Vaste uurroosters

De vaste uurroosters moeten enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Variabele uurroosters

De variabele uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers! Voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst.

Andere wijzigingen voor de variabele uurroosters

De verplichting om twee keer het toepasselijke uurrooster aan te plakken, één keer op voorhand en één keer de dag van ingang, valt weg.

2. Bekendmaking van de uurroosters… niet meer noodzakelijk op papier!

De vraag is dan natuurlijk: hoe gaat de werknemer weten volgens welk rooster hij verwacht wordt te werken?

De werkgever zal hem hiervan schriftelijk op de hoogte moeten brengen via een gepast communicatiemiddel (e-mail, sms, brief, aanplakking in het bedrijf, intranet…) en dit binnen het kader dat vooraf opgesteld wordt. Dit kader dient wel nog opgenomen te worden in het arbeidsreglement.

De schriftelijke verwittiging van het exact rooster dient minstens 5 werkdagen op voorhand te gebeuren. Een sector-cao kan deze termijn inkorten (of verlengen) met een minimum van 1 werkdag. Deze schriftelijke verwittiging kan vanaf oktober 2017 ook elektronisch plaatsvinden.

Het kader waarbinnen de variabele roosters kunnen worden opgesteld dienen het volgende te bevatten:

- Het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden voorzien;
- de dagen van de week waarop kan worden gewerkt;
- de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur
- wanneer ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: minimum en maximum wekelijkse arbeidsduur;
- de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers op de hoogte zullen worden gebracht van hun effectief uurrooster (minstens 5 werkdagen op voorhand, in te korten tot minstens 1 werkdag op sectorniveau).

Het bericht met de roosters dient (op papier of in elektronische vorm) bewaard te worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd vanaf het moment dat het van kracht is en dit tot één jaar nadat het opgehouden is van kracht te zijn.

3. Bewaring kopie deeltijdse arbeidsovereenkomsten kan ook elektronisch

Tot 30 september 2017 was de werkgever verplicht om een afschrift van iedere deeltijdse arbeidsovereenkomst bij te houden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Dit moet op een makkelijk toegankelijke plaats zijn.

Vanaf 1 oktober 2017 kan dit ook in elektronische vorm. Ook deze maatregel vereenvoudigt de administratieve verplichtingen van de werkgever.

4. Afwijkingen bijhouden in tijdsopvolgingssysteem

Wanneer deeltijdse werknemers prestaties verrichten die afwijken van hun voorziene rooster, moest de werkgever deze afwijkingen bijhouden in een register.

Dit register kan vanaf 1 oktober 2017 vervangen worden door een systeem van tijdsopvolging.

Uit dit systeem van tijdsopvolging moet wel duidelijk blijken wie wanneer heeft gewerkt en hoelang. Per dag moet het begin en einde van de prestaties geregistreerd worden. Ook de rustpauzes moeten opgetekend worden door dit systeem. In dat geval moet de werkgever geen papieren afwijkingenregister meer bijhouden.

De werknemers zelf en de inspectiediensten moeten toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens dienen ook vijf jaar bewaard te worden.

5. Arbeidsreglement – aanpassingen voor variabele uurroosters

Enkel wanneer u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, bent u verplicht om uw arbeidsreglement aan te passen. U hebt zes maanden de tijd, te rekenen vanaf 1 oktober 2017, om het kader voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in te voeren in uw arbeidsreglement. Tegen eind maart 2018 dient u dus uw arbeidsreglement aangepast te hebben.

Wij kunnen u hiervoor een model bezorgen.

Hebt u geen deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst? Dan dient u eigenlijk niets te ondernemen. U kan van een eventuele latere wijziging van uw arbeidsreglement gebruik maken om de overbodige uurroosters te schrappen, maar hier geldt de deadline van maart 2018 dus niet.

6. Nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten met variabele uurroosters

De deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster die vanaf 1 oktober 2017 in dienst komen, moeten aangepaste arbeidsovereenkomsten krijgen.